Print af kommentarer

Du kan tilføje kommentarer ved print af PDF-filer.
VIGTIGT
Denne status er kun tilgængelig ved printning af filer gemt på hukommelsesmediet.
Du kan kun benytte denne status ved print af PDF-filer.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen, du vil printe, er gemt.
3.
Vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
4.
Tryk på [Print kommentarer] → [Tilvalg].
For at ændre papirkilden kan du se "Valg af papir."
5.
Tryk på [Auto] → [OK] → [Luk].
Kommentarer angivet i PDF-filen printes sammen med filen.
Vil du ikke printe kommentarerne, skal du trykke på [Print ikke].
52SK-18R