Kontrol af tæller og controllerversion

Du kan kontrollere kopi- og printsideantal, og kopi- og printsideantal for hver MEAP-applikation.
Du kan også kontrollere controllerens version.
1.
Tryk på i betjeningspanelet.
BEMÆRK!
Hvert element på tælleren optælles under følgende betingelser.
Afhængigt af de indstillinger, der er foretaget af Canon Danmark, vises følgende tællere måske ikke, eller tællere, der ikke er nævnt herunder, bliver måske vist.
Antal
Tællernavn
Optalte elementer
Optalt antal pr. ét printet/scannet ark*1
Jobtype
Farvestatus
Format
Antal printede/scannede sider
Stor*2
Lille*3
1-sidet
2-sidet
101
Total 1
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver/Sort
1
1
1
2
102
Total 2
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver/Sort
2
1
1
2
108
Total (Sort 1)
Alle printjob
Sort
1
1
1
2
109
Total (Sort 2)
Alle printjob
Sort
2
1
1
2
110
Total (Enkelt farve/Stor)
Alle printjob
Enkeltfarve
1
0
1
2
111
Total (Enkelt farve/Lille)
Alle printjob
Enkeltfarve
0
1
1
2
112
Total (Sort/Stor)
Alle printjob
Sort
1
0
1
2
113
Total (Sort/Lille)
Alle printjob
Sort
0
1
1
2
114
Total 1 (2-sidet)
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver/Sort
1
1
0
1
118
Total (Enkelt farve 1)
Alle printjob
Enkelt farve/To farver
1
1
1
2
122
Total (Fuldfarve + Enkelt farve/Stor)
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
0
1
2
123
Total (Fuldfarve + Enkelt farve/Lille)
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
0
1
1
2
133
Total A (Sort 2)
Alle printjob (Ekskl. kopijob)
Sort
2
1
1
2
148
Total A (Fuldfarve + Enkelt farve 2)
Alle printjob (Ekskl. kopijob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
2
1
1
2
149
Total A (Fuldfarve + Enkelt farve 1)
Alle printjob (Ekskl. kopijob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
1
1
2
222
Kopi (Sort 2) *4
Kopijob
Sort
2
1
1
2
229
Kopi (Fuldfarve + Enkelt farve/Stor) *4
Kopijob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
0
1
2
230
Kopi (Fuldfarve + Enkelt farve/Lille) *4
Kopijob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
0
1
1
2
231
Kopi (Fuldfarve + Enkelt farve/2) *4
Kopijob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
2
1
1
2
232
Kopi (Fuldfarve + Enkelt farve/1) *4
Kopijob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
1
1
2
301
Print
(I alt 1)
Alle printjob
(Ekskl. kopi- og modtage-printjob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver/Sort
1
1
1
2
321
Print (Fuldfarve + Enkelt farve/Stor)
Alle printjob
(Ekskl. kopi- og modtage-printjob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
0
1
2
322
Print (Fuldfarve + Enkelt farve/Lille)
Alle printjob
(Ekskl. kopi- og modtage-printjob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
0
1
1
2
324
Print (Fuldfarve + Enkelt farve/1)
Alle printjob
(Ekskl. kopi- og modtage-printjob)
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1
1
1
2
401
Kopi + Print (Fuldfarve/Stor) *4
Alle printjob
(Ekskl. modtageprintjob)
Fuldfarve/To farver
1
0
1
2
402
Kopi + Print (Fuldfarve/Lille) *4
Alle printjob
(Ekskl. modtage-
printjobs)
Fuldfarve/To farver
0
1
1
2
463*5
Total C (sort/lange ark)
Alle printjob
Sort
1 eller 2
0
1 eller 2
2 eller 4
465*5
Total C (Fuldfarve + Enkelt farve/lange ark)
Alle printjob
Fuld farve/Enkelt farve/To farver
1 eller 2
0
1 eller 2
2 eller 4
501
Scan (i alt 1) *4
Alle scanningsjob
Farve/ Sort/hvid
1
1
1
2
*1 Det optalte antal pr. ét printet/scannet ark for hvert element på tælleren er følgende:
"antal i kolonnen Størrelse (stor eller lille)" x "antal i kolonnen Antal scannede/printede sider (1-sidet eller 2-sidet)"
Eksempel: For store, 2-sidede print lægges tallet til <102 i alt 2> er 2 x 2 = 4.
*2 Stor: Standardformat større end A3.
*3 Lille: Standardformat mindre end A4.
*4 Indikerer elementer, der kun bliver vist, når kopi/scanningsfunktionen er klar til brug. For informationer om ekstraudstyr, der kræves for at anvende kopi/scanningsfunktionen, skal du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
*5 Hvis papirlængden er større end 487,7 mm og er 975,4 mm eller kortere, er optællingen pr. printside 1. Hvis papirlængden er større end 975,4 mm, er optællingen pr. printside 2.
2.
Kontrollér følgende.
Sådan kontrolleres tællerrapporten:
Sådan kontrolleres sende/faxtælleren:
Kontrol af MEAP-tælleren:
Sådan kontrolleres controller-versionen for installeret tilbehør:
Sådan kontrolleres tællerrapporten:
Tryk på [Print liste].
Tryk på [Ja].
Sådan kontrolleres sende/faxtælleren:
Tryk på [Kontr. Send/Fax-tæller].
Kontr. Send/Fax-tæller] vises kun, hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret.
Hvis Sæt til ekstern fax ikke er aktiveret, vises [Tællertjek for sendt].
BEMÆRK!
For hvert element på sendt/faxtælleren optælles antallet af scannede sider under følgende betingelser.
:Tilgængelig
-: Ikke mulig
Tællernavn
Modtagertyper anvendt til optælling*1
Farvestatus
E-mail
Fil
Mailboks
Fax
I-fax
Sort scan
(total 1)
Optalt når farvestatussen er Sort/hvid eller Gråtone.
Sort scan 1
-
-
Sort scan 2
-
-
-
Sort scan 3
-
-
-
-
Sort scan 4
-
-
-
Farvescan
(Total 1)
Optalt når farvestatussen er Fuld farve.
Farvescan 1
-
-
Farvescan 2
-
-
-
Farvescan 3
-
-
-
-
Farvescan 4
-
-
-
*1: Hvis der er mere end én tilhørende modtager, optælles antallet af scannede ark.
Tryk på [OK].
Kontrol af MEAP-tælleren:
Tryk på [Kontrollér MEAP-tæller].
Tryk på dropdown-listen <Applikationsnavn:> → vælg den ønskede applikation.
Hvis du vil kontrollere en applikations versionsinformation, MEAP-indholdets versionsinformation osv., skal du trykke på [Versionsinformation].
Tryk på [OK].
Sådan kontrolleres controller-versionen for installeret tilbehør:
Tryk på [Tjek Enhedskonfigurering].
Tryk på [OK].
3.
Tryk på [OK].
52SK-01S