Videregivelse af meddelelser med meddelelseskortet

Funktionen Meddelelseskort kan bruges af administratoren til at vise meddelelser til maskinens brugere både på touchpanelet og på Remote UI.
Angivelse af visningsindstillinger for Meddelelseskort og indtastning af meddelelser sker med Remote UI. (Se "Overview of This Function.")

BEMÆRK!
Du kan kun anvende meddelelseskortet, hvis maskinen er tilsluttet et netværk.
For informationer om typerne af meddelelseskort og deres brug samt instruktioner om at vise og slette et meddelelseskort kan du se "Displaying/Clearing the Message Board."
For informationer om administratortyper skal du se "Indstillinger for administrator."
52SK-01U