Tællerrapport

Du kan manuelt printe tælleraflæsningen, når du ønsker det.
De elementer, der printes for rapporten og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

Dato for tællerkontrol

Printer datoen og klokkeslættet for print af tællerkontrolrapporten.

Model

Printer modelnavnet på den imagePRESS-maskine, du bruger.

Serienummer

Printer serienummeret på den imagePRESS-maskine, du bruger.

Tællertotaltype

Printer tællertotalen for typen, der vises på skærmen til tællerbekræftelse.

Tæl

Printer antallet for hver type tællertotal.

Send/fax-tællertype

Printer tælleren for typen, der vises på skærmen til sende/faxtællerbekræftelse.
BEMÆRK!
Tællertjek for sendt] vises, hvis Sæt til ekstern fax ikke er klar til brug.

Tæl

Printer antallet for hver tællertype.

Print af tællerrapporten

1.
Tryk på i betjeningspanelet.
2.
Tryk på [Print liste].
3.
Tryk på [OK] → [Ja].
52SK-02E