PRINT LOGLISTE

Du kan manuelt printe printloglisten efter ønske.
De elementer, der printes for listen og en beskrivelse af hvert element, er vist herunder.

JOBNR.

Viser det firecifrede tal, der automatisk tildeles et godkendt printjob.

Tid

Viser dato og klokkeslæt (24-timers ur) for gennemførelse af et printjob.

JOBNAVN

Viser navnet på det printede dokument eller printets jobtype.
BEMÆRK!
Hvis en almindelig bruger logger ind med SSO-H og printer en printlogliste, printes job udført af andre brugere med "***" i kolonnen Jobnavn. For at se informationerne i kolonnen Jobnavn skal du logge på som en administrator.

Bruger

Viser navnet på den bruger, der sendte printjobbet til maskinen.

ARKxKOPIER

Viser antallet af sider i hvert kopisæt og antallet af kopierede sæt.

RESULTAT

Printer "OK" eller "NG" (FEJL).
Hvis printjobbet annulleres, printes <STOP>.
OK:
Print blev afsluttet korrekt.
FEJL:
Print mislykkedes. Fejlkoden bliver også printet ved siden af "FEJL".

Print af printjobhistorikken

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Joblog] → [Job].
3.
Tryk på dropdown-listen → vælg den jobtype, der skal printes → tryk på [Print liste].
4.
Tryk på [Ja].
52SK-02H