Fjernbetjening

Med funktionen Fjernbetjening kan du angive indstillinger og behandle jobs fra en personlig computer ved at vise touchpanelets skærm på computerskærmen.
BEMÆRK!
Standardindstillingen for [Indstillinger for fjernbetjening] er 'Fra'.

Aktivering af fjernbetjening

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Administrationsindstillinger] → [Licens/andet] → [Indstillinger for fjernbetjening].
3.
Tryk på [OK] → [Til].
Tryk på [Password] for at indstille passwordet.
VIGTIGT
For at kunne udføre proceduren, der er beskrevet i denne sektion, skal du logge på maskinen som administrator. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Denne status aktiveres først, når du har genstartet maskinen. For instruktioner om at genstarte maskinen (slukke for hovedafbryderen og derefter tænde) kan du se "Sådan slår du strømmen til."
BEMÆRK!
Du kan indtaste op til 8 alfanumeriske tegn som password.
52SK-01W