Tonevalg

Trykker du på på betjeningspanelet, kan du indstille forskellige toner, der skal lyde ved enhedens status-skift eller opgaveudførelser.
Du kan angive, om du vil høre følgende lydtoner. Lydsignalerne herunder kan høres på de følgende tidspunkter:
Indtastningstone:
Ved tryk på taster på betjeningspanelet, taster på touchpanelet eller taster på et USB-tastatur.
Ved tænding af maskinens hovedstrøm, hvis du indstiller [Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm] til 'Til' i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering). (Afhængigt af situationerne, starter maskinen ikke hurtigt, og tonen lyder ikke.)
Tone for ugyldig indtastning:
Når du trykker på en ugyldig tast på betjeningspanelet eller på touchpanelet, eller når det højeste antal tegn overskrides.
Tone for indkøb af toner:
Når tonerpatronen trænger til at blive udskiftet.
Tone f Energibesp./Dvale:
Når maskinen går i Energispare-/Dvale-status.
Ved slukning af maskinens hovedstrøm, hvis du indstiller [Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm] til 'Til' i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering). (Afhængigt af situationerne, starter maskinen ikke hurtigt, og tonen lyder ikke.)
Fejltone:
I tilfælde af funktionsfejl (f.eks. papirstop eller driftsfejl).
Tone for jobafslutning:
Når et job er færdigt.
Tone for glemt original:
Når originaler placeres i fremføreren, mens en original ligger på glaspladen, eller omvendt.
1.
Tryk på i betjeningspanelet.
2.
Angiv hver indstilling → tryk på [OK].
52SK-01L