Forholdsregler om håndtering af maskinen

Prøv aldrig at modificere eller skille maskinen ad.

Inde i maskinen er der områder med høj temperatur og/eller højspænding, som kan føre til brand eller stød. Vær derfor forsigtig ved eftersyn af maskinens indre. Udfør ikke inspektioner, som ikke er beskrevet i vejledningerne til denne maskine.

Pas på ikke at tabe papirclips, hæfteklammer eller andre metalgenstande inde i maskinen. Hvis sådanne materialer kommer i kontakt med højspændingsområderne i maskinen, kan det føre til brand eller elektrisk stød.

Hvis der opstår røg eller ualmindelige lyde, skal du straks slå hovedafbryderen FRA, tage stikket ud af kontakten og tilkalde Canon Danmark. Hvis du bruger maskinen i denne status, kan der opstå brand eller elektrisk stød. Sørg for at der er fri adgang til stikkontakten, så strømmen kan afbrydes hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

Du må aldrig slå hovedafbryderen FRA eller åbne frontlågerne, mens maskinen er i drift. Dette kan resultere i papirstop.

Brug ikke letantændelige spraydåser, som f.eks. limspray, i nærheden af maskinen. Der kan være risiko for antændelse.

Denne maskine genererer en mindre mængde ozon mv. under normalt brug. Selvom overfølsomhed over for ozon mv. kan variere, er denne mængde ikke skadelig. Ozonen mv. kan være mere mærkbar under længere brug eller et langt printjob, særligt i dårligt ventilerede rum. Det anbefales, at rummet ventileres ordentligt, således at der opretholdes et behageligt arbejdsklima i områderne omkring maskinen. Du må heller ikke installere denne maskine et sted, hvor den udleder direkte på en person.

Af hensyn til sikkerheden: Tryk på , når maskinen ikke skal bruges i længere tid - f.eks. natten over. Endelig bør du slå hovedafbryderen FRA og tage ledningen ud af stikkontakten, hvis maskinen ikke skal bruges i flere dage, f.eks. i ferieperioder.

Brug et USB-kabel, der er kortere end tre meter.

Papir, som maskinen lige har afleveret, kan være varmt. Pas på, når du fjerner eller justerer papir fra outputbakken. Rører du ved papiret, lige når det er afleveret, kan du få svage forbrændinger.

52SK-003