Hastigheds-/nøjagtighedsprioritet for hulleenheden på finisheren

Du kan angive, om hullehastighed eller -præcision skal prioriteres.
Denne status kan indstilles, når Staple Finisher-AC eller Booklet Finisher-AC er monteret. (Se "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér bevægelse] → [Skift Finisher-hulleenhed].
3.
Vælg [Hastighedsprioritering] eller [Priorit. af nøjagtighed] → tryk på [OK].
[Hastighedsprioritering]:
Hastigheden for hulleenheden får prioritet. Nøjagtigheden for hullefunktionen formindskes.
[Priorit. af nøjagtighed]:
Nøjagtighed af hullefunktionen får prioritet. Produktionshastigheden formindskes.
52SK-0L7