Farvebalance

Du kan foretage finjusteringer på farven ved at variere den relative styrke og tæthed af gul, magenta, cyan og sort.
Justeringen kan udføres for hvert coated papir og ikke-coated papir.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Farvebalance].
3.
Vælg [Ikke-coated] eller [Coated].
4.
Tryk på [-] eller [+] for at justere farvestyrken for hver farve.
5.
Tryk på [Finjustér tæthed].
6.
Vælg den farve, du ønsker at justere → tryk på [-] eller [+] for at justere tæthedsniveauet for de mørke (høje), mellemste og lyse (lave) områder.
7.
Tryk på [OK].
52SK-0KS