Gør farverne mere levende ved print i fuldfarve

Du kan gøre farverne mere levende ved kopiering/print af gemte filer. Du kan angive standardværdien for alle jobs i stedet for at indstille farverne for hvert enkelt job.
BEMÆRK!
Denne status aktiveres, hvis du vælger [Fuldfarve] i [Vælg farve] for funktionerne Kopiering eller Se gemte filer, eller hvis maskinen detekterer, at originalen er i fuldfarve, når [Auto (Farve/Sort/hvid)] er valgt.

1.
Tryk på .
2.
[Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Print i fuld farve med levende indstillinger].
3.
Vælg [Niveau 1] eller [Niveau 2] → tryk på [OK].
[Niveau 2] anvender mere levende farver end [Niveau 1].
Tryk på [Standard] for at gengive originalens farver.
BEMÆRK!
Indstillingen bliver først aktiveret, når du genstarter din maskine (slukker og tænder for strømmen). For informationer om at tænde og slukke for maskinens hovedafbryder kan du se "Før du tager denne maskine i brug."
52SK-0KK