Hvidbalancekorrektion

Når et område med kraftige farver, der er det samme som halvtoneområdet, kopieres eller printes umiddelbart efter et halvtoneområde, kan der opstå et hvidt mellemrum mellem billederne. Med denne status kan du eliminere den hvide kontur mellem to områder.
*Hvidt mellemrum
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Korrigér hvidbalance].
3.
Tryk på [-] eller [+] for at ændre indstillingsværdien til 1 eller 2 → tryk på [OK].
Detaljer for hver enkelt valgmulighed bliver vist nedenfor.
1 og 2:
Vælg for at eliminere det hvide mellemrum. Vælges "1" som værdi for indstillingen, kan du eliminere den hvide kontur mere effektivt end med "2". Imidlertid giver det ofte en mere hakket billedgengivelse, eller også kan billedets tæthed blive noget lysere.
3:
Dette er standardindstillingen. Vælges, når du lade det originale billede være, som det er.
4:
Skal ikke vælges under normale omstændigheder. Hvis du vælger denne værdi, skal du kontakte Canon Danmark.
BEMÆRK!
Hvis du vælger "1" eller "2" som indstillingsværdi, kan billedet virke ujævnt, med lysere tæthed eller et stribet mønster. Hvis disse printresultater forekommer, kan du eliminere det hvide mellemrum ved at specificere indstillinger for dithering (se "Indstillinger for dithering") i stedet for at indstille korrektion af det hvide mellemrum. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.
4.
Udfør den automatisk forløbsjustering.
For flere informationer om den automatiske forløbsjustering kan du se "Automatisk justering af gråtoner."
VIGTIGT
Når du har foretaget ændringerne, skal du sørge for først at udføre en automatisk justering af forløb og derefter udføre en justering af farvebalancen, da farvebalancen kan blive ustabil.
52SK-0KW