Registrering af en Personlig-knap/Delt-knap

Antallet af Personlig knap/Delt-knapper, som kan registreres, er som følger:
Personlig knap: Hver bruger kan maksimalt registrere 15 knapper (maksimalt i alt 3000 knapper pr. maskine)
Delte knapper: Maksimalt 15 knapper pr. maskine
1.
Tryk på den funktionsknap, du ønsker at registrere → angiv de indstillinger, der skal registreres.
Hvis du eksempelvis vil scanne 2-sidede originaler og sende dokumentet som en Kompakt PDF via e-mail til en klient:
Tryk på → [Scan og send].
Hvis den ønskede funktion ikke vises på hovedmenuskærmen: Tryk på [Vis alle].
BEMÆRK!
For informationer om Scan og send-funktionen kan du se "Scan og send."
Vælg [Ny modtager].
Tryk på [E-mail].
Indtast din klients e-mail-adresse → tryk på [OK] → [OK].
Tryk på knappen til filformat.
Tryk på [PDF] for <Filformat> → [Kompakt] → [OK].
Tryk på [2-sidet original] → [Tilvalg].
Vælg en 2-sidet originaltype → tryk på [OK] → [Luk].
2.
Tryk på .
3.
Tryk på [Registrér til Quick-menu].
VIGTIGT
Hvis du vælger [Info om enh. login-godk.] for [Info. anvendt til filafs./browsinggodk.] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering), gemmes et password for en filmodtager ikke på en Personlig-knap eller en Delt-knap i Quick-menuen. For flere informationer om indstillinger for [Info. anvendt til filafs./browsinggodk.], se "Sådan angives godkendelsesmetode for filserver."
BEMÆRK!
Du kan vælge, om der skal inkluderes følgende password, når du registrerer indstillinger i en Personlig-knap eller en Delt-knap i Quick-menuen:
Et password der kræves til adgang til filserveren ved registrering af en filmodtager.
Et password, der kræves for at logge på Rights Management-serveren ved generering af en PDF-fil, som er kompatibel med Rights Management-serveren
Hvis du vil hente den registrerede knap uden at indtaste et password, skal du inkludere et password ved registrering.
Hvis du vil indstille password i de indstillinger, der er gemt i den registrerede knap, da du ofte importerer indstillinger i en Personlig-knap eller en Delt-knap til en anden maskine, og du vil forhindre, at brugere udgiver sig for en anden person, skal du ikke medtage et password ved registrering.
4.
Tryk på [Næste].
5.
Specificér genkaldsindstillingerne for knappen, der skal registreres → tryk på [Næste].
<Skærmbillede til bekræftelse ved genkald>
Hvis du vælger [Til], og den registrerede knap genkaldes, vises bekræftelsesdialogboksen for indstillingerne. For flere informationer om bekræftelsesdialogboksen for indstillingerne kan du se "Genkald af knappen Personlig/knappen Delt."
<Start genkaldet (handlingen starter, når knappen trykkes ned.)>
Vælger du [Til], startes handlinger gemt på knappen, når du trykker på den registrerede knap, uden bekræftelse af indstillingerne. Du skal ikke trykke på for at starte jobbet.
6.
Vælg [Personlig] eller [Delt] → vælg den knap, du vil registrere → tryk på [Næste].
7.
Indtast et knapnavn og en kommentar.
Tryk på [Navn] → indtast et navn → tryk på [OK].
Tryk på [Kommentar] → indtast en kommentar → tryk på [OK].
8.
Tryk på [Luk] → [OK].
Hvis du vil ændre navnet eller kommentaren, skal du trykke på [Omdøb].

BEMÆRK!
Antallet Personlig-knapper, der kan registreres, kan være lidt mindre end det maksimale, afhængigt af hukommelsesforbruget i Quick-menu-funktionen.
For instruktioner om at brug af en Personlig knap/Delt-knap kan du se "Genkald af knappen Personlig/knappen Delt."
Hvis godkendelse ikke er indstillet, vises Personlig-knapper ikke.
52SK-1F0