Blandede originalformater

Med denne status kan du kan kopiere originaler i forskellige formater, som f.eks. A3 og A4, i det samme sæt.
VIGTIGT
Papirformater, hvor bredden af forkanten af hver side er forskellig, (f.eks. A3 og A5) kan ikke fremføres i samme sending.

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Blandede originalform.] → [Tilvalg].
3.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Hvis du har lagt originaler i fremføreren, skal du sørge for at de blandede originalformater alle er af samme gramvægt (papirtype).
Hvis du har valgt Forskellige originalformater, kan scanningshastigheden være langsommere end normalt.
BEMÆRK!
Hvis du anvender [1-sidet2-sidet] sammen med [Blandede originalform.], bliver kopierne lavet som 1-sidede kopier på papir, der svarer til deres formater.
52SK-0XK