Indsætning af ark ved kopiering på transparenter

Med denne status kan du automatisk stikke papirark ind mellem kopier, når du kopierer på transparenter. Du kan også vælge at kopiere indholdet af transparenterne over på indstiksarkene.
Hvis du ikke ønsker at printe på indstiksarket:
Brug indstillingen [Efterlad tom] til skiftevis at levere printede transparenter og tomme indstiksark.
*1 Transparenter
*2 Blanke indstiksark
Hvis du ikke ønsker at printe på indstiksarket:
Brug indstillingen [Print] til skiftevis at levere printede transparenter og printede indstiksark.
*1 Transparenter
*2 Printede indstiksark
VIGTIGT
A4 er det eneste mulige papirformat for statussen Transparente ark til omslag.

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Transparente ark t. omslag] → [Tilvalg].
3.
Vælg om du vil printe på de indsatte ark → tryk på [OK].
For at vælge formatet til de transparenter der leveres, skal du trykke på [Skift] for <Transp.format> → vælg transparentformatet → tryk på [OK].
For at angive formatet til de indsatte ark skal du trykke på [Skift] for <Omslagsformat> → vælg formatet for de indsatte ark → tryk på [OK].
4.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Selvom en finisher er monteret, kan du ikke bruge nogen af statusserne i [Finishing] med [Transparente ark t. omslag].
BEMÆRK!
Maskinen tæller ikke tomme indstiksark som kopier.
Kopierne bliver leveret med den kopierede side nedad, og skifter mellem transparenter og indstiksark.
Ved brug af transparente ark til omslag bliver transparenterne indført fra Stack Bypass-C, mens indstiksarkene indføres fra en papirskuffe.
52SK-0XU