Oversigt over denne funktion

Du kan anvende forskellige kopifunktioner fra skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner, der vises på touchpanelet.
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende denne funktion, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion." Forklaringerne i denne kategori forudsætter, at Duplex Color Image Reader Unit-M er monteret.

Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner

Når du tænder for maskinen og trykker på , vises hovedmenuskærmen i touchpanelet. Når du trykker på [Kopi] på touchpanelet, vises skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.
Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner

Skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner
Skærmbilledet Ekspreskopiering samler fremgangsmåderne til kopiering i sammenligning med skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.

Skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner

1
[Vælg farve]
Bruges til at vælge farvestatus for kopiering.
2
[1:1]
Tryk for at fremstille kopier i samme størrelse som din original.
3
[Kopiforh.]
Tryk for at angive det ønskede kopiforhold.
4
[Vælg papir]
Tryk for at vælge papirformat/type og papirmagasin.
5
[Kopieksemp.]
I denne status kan du kontrollere kopiresultatet, før du fremstiller en kopiserie.
6
<Kontr. indstillinger>
Tryk for at kontrollere, redigere eller rydde de aktuelle kopiindstillinger.
7
Du kan angive følgende indstillinger:
Registrér/Redigér favoritindstillinger
Registrér til Quick-menu(Se "Quick-menu.")
Ændring af standardindstillingerne
Registrér funktionsgenveje
8
[Favoritindst.]
Tryk for at registrere ofte anvendte kopiindstillinger. Du kan også genkalde registrerede indstillinger.
9
[Tidligere indst.]
Tryk for at genkalde de tre seneste kopiindstillinger.
10
Genveje til [Tilvalg]
Tryk for at vælge en tilvalgsstatus. [Finishing], [2-sidet], [Tæthed] og [Originaltype] er indstillet som standard.
11
[Tilvalg]
Tryk for at angive andre indstillinger. Du kan konfigurere en række kopifunktioner.
12
[Hastekopi]
Med Hastekopiering kan du afbryde et reserveret eller igangværende job for at lave hastekopier.

Skærmbilledet Tilvalg 1/4

Skærmbilledet herunder, der ses på touchpanelet, når du trykker på [Tilvalg] på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner, kaldes for skærmbilledet Tilvalg. Dette skærmbillede er opdelt i fire skærme. Tryk på eller for at vise næste eller forrige skærmbillede. Alle særlige kopistatusser vises på disse skærme.
Tryk på efter valg af en status for at vise et skærmbillede med vejledende oplysninger. Det er nyttigt, hvis du vil lære mere om den valgte status.
1
[Bog 2 sider]
Tryk for at vælge eller annullere statussen Bog2-sidet. Med denne status kan du kopiere et opslag (to modstående sider) i en bog på to separate ark.
2
[2-sidet]
Tryk for at angive indstillingen 2-sidet. Tryk for at lave følgende kopier: [1-sidet2-sidet], [2-sidet2-sidet], [2-sidet1-sidet] eller [Bog2-sidet].
3
[Finishing]
Bruges til at vælge sætsortering, staksortering eller hæftesortering.
4
[Hæfte]
Tryk for at lave et hæfte ved at kopiere flere originaler.
5
[Indsæt ark
]Tryk for at indsætte indstiksark, kapitelsider eller faneark mellem angivne sider.
6
[Tilføj omslag]
Tryk for at anvende omslag.
7
[Transparente ark t. omslag]
Bruges til at indsætte et ark mellem hver transparent, når du kopierer transparenter. Du kan også kopiere på indstiksarkene.
8
[Originaltype]
Tryk for at vælge den originaltype (trykt billede, fotoprint, tekst, kort eller farvekopi), du vil kopiere.
9
[Tæthed]
Tryk for at justere kopitætheden.
10
[Blandede originalform.]
Tryk for at lave kopier af blandede originalformater ved at anbringe dem som en gruppe i fremføreren.
11
[N på 1]
Tryk for automatisk at nedkopiere originaler på to, fire eller otte sider, så de kan være på den ene eller begge sider af et enkelt kopipapir.
12
[Jobopbygning]
Med denne status kan du scanne flere originaler, hvis der er for mange originaler på en gang, ved at opdele dem i flere sæt.

Skærmbilledet Tilvalg 2/4

1
[Farvebalance
]Tryk for at justere farvebalancen.
2
[Justér Enkelt farvevalg]
Tryk for at foretage finjusteringer af billedkvaliteten på kopier.
3
[Kantsletning
]Tryk for at slette de skygger eller mørke områder og streger, der kan forekomme ved kopiering af originaler eller pga. kanthulning.
4
[Skarphed]
Tryk for at gøre originalbilledet skarpere eller blødere på kopien.
5
[Indermargen
]Bruges til at lave gutter langs kanterne på kopien.
6
[Flyt]
Bruges til at flytte originalbilledets placering på kopien.
7
[Printdato]
Med denne status kan du printe datoen.
8
[Vandmærke
]Med denne status kan du printe et vandmærke.
9
[Nummerering af kopisæt
]Med denne status kan du printe kopisætnumre.
10
[Sidenummerering]
Med denne status kan du printe sidenumre.

Skærmbilledet Tilvalg 3/4

1
[Print og kontrollér]
Tryk her for at bekræfte scannede billeder side for side, før du kopierer dem, når du scanner originaler på glaspladen.
2
[Negativ/Positiv]
Anvendes til at lave kopier af originalen, hvor nuancerne og gråtonerne er byttet rundt.
3
[Gentag billeder]
Med denne status kan du få originalbilledet gentaget på kopien enten lodret eller vandret.
4
[Flet jobblokke]
Med denne status kan du scanne flere sæt originaler med forskellige kopiindstillinger og kopiere dem som ét dokument.
5
[Print på faneark]
Tryk for at kopiere på fanerne på faneark.
6
[Feltudpegning]
Tryk for at lave kopier af det udpegede område.
7
[Samkopiér billede]
Tryk for at lægge et billede, som er lagret i hukommelsen, oven på det originale billede til kopiering.
8
[Gem i mailboks]
Med denne status kan du gemme originaler scannet fra skærmbilledet Kopiering som en fil i en mailboks.
9
[Spejlbillede]
Tryk for at kopiere originalen spejlvendt.
10
[Meddelelse om udført job]
Tryk her for at sende brugeren besked pr. e-mail, når kopijobbet er afsluttet.

Skærmbilledet Tilvalg 4/4

1
[Indbinding]
Tryk for at lave et limet hæfte ved at kopiere flere originaler.

BEMÆRK!
Du kan udføre de samme handlinger både på skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner og på skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner. Vælg, hvilket skærmbillede der skal vises fra skærmbilledet Indstillinger/Registrering. (Se "Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner.")
52SK-0WE