Hentning af tidligere kopijob (tidligere indstillinger)

Med denne funktion kan du hente de tre seneste kopiindstillinger og lave kopier med disse indstillinger.
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [Tidligere indst.].
3.
Vælg indstillingen, der skal hentes → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Du kan ændre de aktiverede kopiindstillinger før du begynder at kopiere.

VIGTIGT
Kopiindstillinger tælles som enkelte, seneste kopiindstillinger, indtil følgende forekommer: Hvis de ikke indstilles som en enkelt indstilling, kan indstillingen ikke hentes med [Tidligere indst.].
Når du trykker på .
Når du trykker på .
Når favoritindstillinger genkaldes.
Du kan ikke hente statussen Flet jobblokke med [Tidligere indst.].
Du kan ikke lagre eller aktivere Standardstatus i hukommelsen.
Identiske kopiindstillinger bliver kun gemt én gang i hukommelsen.
BEMÆRK!
Når indstillingerne er gemt, bevares de seneste tre kopijob i hukommelsen, også selv om du slukker for maskinens hovedstrøm.
52SK-0WS