Kopieksempel

I denne status kan du kontrollere kopiresultatet, før du fremstiller en kopiserie.
VIGTIGT
[Kopieksemp.] vises kun, hvis du vælger at lave flere kopier af din original i [Sætsortér (Sideorden)], [Forskydning], [Rotér 90 grader], [Hæftning], [Tilføj omslag], [Indsæt ark] eller [Transparente ark t. omslag].

1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Angiv de ønskede kopistatusser → tryk på [Kopieksemp.].
3.
Vælg de sider, der skal printes som kopieksempel.
Hvis du vælger [Alle sider]:
Hvis du vælger [Angivne sider]:
Hvis du vælger [Alle sider]:
Tryk på [Alle sider].
Tryk på [OK].
Hvis du vælger [Angivne sider]:
Tryk på [Angivne sider].
Tryk på [Første side] og [Sidste side] → tryk på [-] eller [+] for at indstille de respektive sidenumre.
Tryk på [OK].
4.
Tryk på .
Kontrollér outputtets indhold.
VIGTIGT
Der er følgende begrænsninger, når du angiver sider:
Sørg for at angive sidenumre baseret på outputtet. Bemærk at kopiernes sidetal kan være forskellige fra originalens sidetal.
Hvis du vælger [Angivne sider], kan statusserne Hæftning, Hulning, Foldning eller Hæfte ikke vælges.
Du kan ikke ændre de angivne sidenumre, når kopieksemplet er afleveret.
Du kan ikke ændre [Alle sider] til [Angivne sider] eller omvendt, når kopiprintet er leveret.
5.
Vælg den ønskede orientering.
Tryk på [Start kopiering] for at få fremstillet de resterende kopier.
For at ændre indstillingerne skal du trykke på [Skift indst.]. Vælg statussen, der skal ændres → når du har trykket på [Skift]: Skift indstillingerne → tryk på [OK].
Hvis du vil kontrollere de ændringer, du har foretaget, skal du trykke på [Kopieksemp.] → gentag fremgangsmåden fra punkt 2.
Hvis du ændrer indstillinger og derefter trykker på [Start print], kopierer maskinen fra det første sæt med de nye indstillinger.
For at annullere kopieringen skal du trykke på [Annullér].

BEMÆRK!
Hvis du vælger [Alle sider], medregner maskinens tæller prøvesættet som en kopi.
52SK-0WL