Valg af genveje på skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner

Du kan oprette genveje til ofte anvendte funktioner i [Tilvalg]. Disse genveje, når de vises på skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopifunktioner.
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på .
3.
Tryk på [Registrér funktionsgenveje].
4.
Vælg knappen, som skal registreres på → tryk på [Registrér].
5.
Vælg den mulighed, du vil knytte til en genvej → tryk på [OK].
Hvis du ikke vil tildele en mulighed, skal du vælge [Ikke tildelt].
6.
Tryk på [OK].

BEMÆRK!
For instruktioner om at ændre visningen af skærmbilledet Grundlæggende ekspreskopiering kan du se "Aktivering af skærmbilledet Grundlæggende kopifunktioner."
52SK-0YS