Indstilling af X- og Y-aksen uafhængigt af hinanden

Med statussen XY-forhold kan du angive forskellige XY-kopiforhold i procenter for at lave op- eller nedkopieringer. Du kan vælge et kopiforhold (zoom) fra 25 % til 400 %.
Manuel angivelse af kopiforholdet (XY-forhold)
Du kan manuelt angive forskellige kopiforhold (zoom) for den vandrette (X) og den lodrette akse (Y), udtrykt i spring à 1 %.
Automatisk angivelse af kopiforhold (Auto. XY-forhold)
XY-Zoom vælges automatisk, så den passer til det valgte papirformat.
Hvis A4R er valgt:
1.
Tryk på → [Kopi].
2.
Tryk på [XY-forhold] → [Kopiforh.].
3.
Tryk på [X] og [Y] → tryk på [-] eller [+] for at angive hvert kopiforhold.
Du kan også anvende taltasterne til at indtaste værdier.
VIGTIGT
Hvis du vælger [Auto XY-forhold], skal du vælge papirformatet med statussen Manuelt papirvalg. Hvis du ikke vælger et papirformat, vil papirskuffe 1 automatisk blive valgt, og kopiforholdet indstilles til at passe til papirformatet i denne papirskuffe.
4.
Tryk på [OK].

VIGTIGT
Du kan ikke op/nedkopiere meget gennemsigtige originaler, som f.eks. transparenter, i [Auto XY-forhold]. Du bør angive kopiforholdet (zoom) for disse originaltyper manuelt.
BEMÆRK!
Hvis du indstiller kopiforholdet (zoom) i [XY-forhold], roteres originalens billede måske, inden det bliver printet. Maskinen beregner på basis af originalformatet og det angivne kopiforhold (zoom), om dette skal gøres.
Hvis outputformatet er anderledes end dit angivne kopiforhold, kan du justere det med [Finjustering af zoom] i [Justering/Vedligeholdelse] (Indstillinger/Registrering). (Se "Finjustering af zoom.")
52SK-0X4