Blandede originalformater

I denne status kan du scanne blandede originalformater (A3 og A4) sammen.
VIGTIGT
Papirformater, hvor bredden af forkanten af hver side er forskellig, (f.eks. A3 og A5) kan ikke fremføres sammen.

1.
Tryk på → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Blandede originalform.].
3.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Hvis indstilling af scanningsformat er sat til andet end [Auto], bliver alle originaler scannet i det angivne format. Hvis du vil scanne den enkelte original i dens oprindelige format, skal du vælge [Auto] for Scanningsformat.
Hvis du har lagt blandede originalformater i fremføreren, skal du sørge for at de alle er af samme gramvægt (papirtype).
Hvis du har valgt Forskellige originalformater, kan scanningshastigheden være langsommere end normalt.
Hvis du sender forskellige originalformater, er papirformatet til levering af faxdokumenterne på modtagermaskinen det format, der svarer til det største dokument, du sender. Hvis du eksempelvis sender en A4- og A3-original, vil de begge blive leveret på A3-papir på modtagermaskinen.
52SK-110