Meddelelse om udført job

Du kan sende en Meddelelse om udført job til en bestemt e-mailadresse for at få besked om gennemført levering af sendejobbet.
BEMÆRK!
For at kunne sende en meddelelse om udført job skal du på forhånd have lagret e-mailadressen enten i den lokale adressebog eller på en hurtigkaldstast. (Se "Registrering af en e-mail-adresse.")

1.
Tryk på → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Meddelelse om udført job].
3.
Vælg modtageren for meddelelse om udført job → tryk på [OK].
For instruktioner om at søge modtagere, der er registreret i adressebogen, skal du se "Skærmbilledet Adressebog."
4.
Tryk på [Luk].
52SK-11C