Jobopbygning

Denne status samler flere scannede originaler, når der er for mange til, de kan anbringes på en gang, i en enkelt fil og sender den til en modtager. Du kan anvende både fremføreren og glaspladen til scanning.
1.
Tryk på → [Fax].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Jobopbygning].
3.
Tryk på [Luk].
4.
Tryk på .
BEMÆRK!
For at annullere scanning skal du trykke på [Annullér] eller .
5.
Efter endt scanning, anbring det næste sæt originaler → tryk på .
Ønsker du at ændre indstillingerne, skal du foretage ændringerne, før du trykker på .
Du kan trykke på [Skift indst.] for at ændre følgende indstillinger:
Scanningsformat: Angivelse/Registrering af scanningsformater
2-sidet: 2-sidet original
Tæthed: Manuel justering af tætheden
Originaltype: Indstilling af originaltype
6.
Tryk på [Start afs.] når den sidste gruppe originaler er færdigscannet.

VIGTIGT
Du kan kun ændre de indstillinger, der er vises i [Skift indst.], når du er i statussen Jobopbygning. Du skal på forhånd angive de nødvendige scanningsindstillinger.
Hvis du anbringer originalerne i fremføreren, skal du fjerne hver original fra originaloutputområdet efter endt scanning af hver gruppe.
Det maksimale antal sider, der kan sendes på en gang er 999. Når du bruger [Jobopbygning], vises en meddelelse, der spørger dig, om du vil sende jobbet, når 999 sider af originalen er blevet scannet. Hvis du vælger at sende jobbet, bliver de scannede 999 sider sendt. Hvis du annullerer dette job, bliver de scannede sider ikke sendt.
BEMÆRK!
Hvis du anbringer blandede originalformater i fremføreren, skal du vælge [Blandede originalform.]. (Se "Blandede originalformater.")
Vil du scanne 1-sidede med 2-sidede originaler og gemme dem som 2-sidede dokumenter, skal du opdele originalerne i henholdsvis 1-sidede- og 2-sidede originaler. Hvis f.eks. den første gruppe består af 2-sidede originaler, skal du vælge [2-sidet original]. Herefter skal du manuelt vælge eller annullere [2-sidet original] for hver gruppe originaler, du scanner.
52SK-116