Hovedfunktioner ved afsendelse af faxdokumenter

Udstyret med funktioner, der opfylder behovene for dokumentarbejde i et digitaliseret kontor, repræsenterer denne maskine det ypperste inden for digitale farvemultifunktionsmaskiner.
For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende faxfunktionen, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
Forklaringerne af fremgangsmåderne i denne kategori antager, at en maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien (fjernfaxservermaskine) med Super G3 FAX-kort og Duplex Color Image Reader Unit-M er sluttet til denne maskine. Nogle maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien kan dog ikke anvendes som en fjernfaxservermaskine.

Funktionen Fjernfax

Du kan sende faxer med fjernfaxfunktionen og en servermaskine. For detaljer om brug af afsendelse med fjernfax, se "Indstillinger for fjernafsendelse med fax."
Du kan ikke anvende denne maskine som en servermaskine til brug med fjernfaxfunktionen. Der kræves en anden maskine i imageRUNNER ADVANCE-serien med et installeret faxkort.
BEMÆRK!
For at modtage en fax på klientmaskinen skal du angive indstillingerne på servermaskinen, så den modtagne fax videresendes til klientmaskinen som en I-fax. For flere detaljer om videresendelsesindstillinger, se instruktionshåndbøgerne til servermaskinen.
For detaljer om at modtage dokumenter med I-fax, se "Modtagelse af I-faxdokumenter."

Øget sikkerhed med underadresseafsendelse

Denne maskines faxfunktion er kompatibel med ITU-T (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) standard underadressefunktioner. Hvis modtagerens faxmaskine understøtter underadresseoverførsler, kan du sende dokumenter med øget sikkerhed ved at knytte en underadresse og et password til alle dine faxtransaktioner.

ECM-funktion for billeder af høj kvalitet

Denne maskines faxfunktioner er kompatibel med ECM (Error Correction Mode). ECM retter fejl og forvrængning i dårlige faxoverførsler, der skyldes Kortlæser-støj. Dette gør det også muligt for dig at sende højkvalitetsfaxer, selvom din telefonlinjes tilstand ikke er ideel.

Fleksible scanningsfunktioner

Denne maskine har mange forskellige bekvemme scanningsfunktioner, som f.eks.scanning af 2-sidede dokumenter og bøger, samt mulighed for at flette og sende dokumenter der er scannet separat. Du kan også vælge belysningen og scanningsformatet, så det passer til den type original, du scanner.

Preview-funktion

Du kan bruge Preview-funktionen til at kontrollere scannede billeder og undgå fejl inden afsendelse.

Søgning efter modtager via fjernadressebogen

Denne maskine kan tilgå en servermaskine på netværket som en klientmaskine, så man kan søge/angive modtagere fra servermaskinens adressebog.

Adressesøgning med LDAP-server

Du kan søge en modtager ved at søge bibliotekslisterne på netværket ved at benytte LDAP-servere (Lightweight Directory Access Protocol). Du kan derefter angive adressen som modtager eller registrere den i adressebogen.
52SK-0YY