Indtastning af oversøiske faxnumre

Dette afsnit beskriver kun fremgangsmåden til indtastning af faxnumre.
BEMÆRK!
Placeringen af en pause og den aktuelle pauselængde varierer afhængigt af telefonsystemet. Kontakt Canon Danmark eller dit lokale teleselskab for yderligere information.

1.
Tryk på → [Fax].
2.
Indtast det internationale faxnummer → tryk på [Pause].
Eksempel:
International opkaldskode: 010
Landekode: 1
Områdenummer: 516
Faxnummer: XXX-XXXX
[Pause]: Indtast en pausetid, hvis længde svarer til den tid, der er nødvendig, for at klartonen kan høres, når opkaldet er afsluttet.
[Baktast]: Tryk når, der indtastes et forkert nummer. Tallet umiddelbart til venstre for markøren bliver slettet, hvorefter du kan indtaste det korrekte tal.
3.
Tryk på [OK].
52SK-11H