Genkald af tidligere indstillinger og afsendelse af en fax

Du kan genkalde de tre seneste modtagere, scanningsindstillinger eller sendevalg.
1.
Tryk på → [Fax] → [Tidligere indst.].
2.
Vælg indstillingen, der skal hentes → tryk på [OK].
BEMÆRK!
Du kan ændre indstillingerne i et genkaldt sendejob.
Hvis der er lagret flere modtagere i samme log, er det ikke sikkert, at de vises i samme rækkefølge, som de blev gemt.

VIGTIGT
Du kan gemme en række angivne indstillinger for modtagere, scanning eller afsendelse, inden du trykker på , som en enkelt gruppe af Tidligere indstillinger.
Slår du [Administrér adressebogens adgangsnumre] 'Til', kan du ikke hente indstillinger fra hukommelsen. (Se "Administration af adressebogen med adgangsnumre.")
Hvis du indstiller nogen adressetype til 'Til' i [Begræns ny modtager], slettes de aktuelt tidligere gemte indstillinger. (Se "Begræns afsendelse til nye adresser.")
BEMÆRK!
De tre senest lagrede indstillinger bliver ikke slettet, selvom der bliver slukket for strømmen.
52SK-10A