Modtagelse af filer som I-fax

Du kan vælge, om modtagne I-faxer automatisk skal printes, eller om de skal gemmes i boksen til hukommelsesmodtagelse.
1.
Tryk på → [Fax/I-fax indbakke] → [Boks til huk.modt.].
2.
Tryk på [Boks til huk.modt.].
3.
Indstil <I-faxhukommelseslås>.
[Til]:
Modtagne filer lagres i hukommelsesmodtagelsesboksen.
[Fra]:
Modtagne filer printes automatisk.
BEMÆRK!
Har du angivet [Starttid for hukommelseslås]/[Sluttid for hukommelseslås] i [Vælg Fax/I-fax indbakke] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering) vises følgende:
Når du vælger [Til] for <I-faxhukommelseslås>: Sluttidspunktet for Hukommelseslåsen vises.
Når du vælger [Fra] for <I-faxhukommelseslås>: Starttidspunktet for Hukommelseslåsen vises.
Hvis du indstiller <I-faxhukommelseslås> til 'Fra', bliver de filer, der er modtaget gennem I-faxfunktionen, automatisk printet og slettet fra hukommelsesboksen.
4.
Tryk flere gange på [Tilbage], indtil skærmbilledet Valg af boks vises.
52SK-195