Duplex Color Image Reader Unit-M

Originaler, der er anbragt i fremføreren, vil automatisk blive ført frem og scannet på glaspladen. Du kan scanne dokumenter, som f.eks. bøger, tykke originaler, tynde originaler og transparenter, på glaspladen på Duplex Color Image Reader Unit-M.

Dele og deres funktioner

1.
Fremførerdæksel
Åbn dette dæksel for at fjerne fastklemt papir. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M (Optional).")
2.
Indikator for originalplacering
Lyser når der ligger en original i originalbakken.
3.
Originalføder
Originaler, der placeres her, scannes automatisk. Desuden kan der scannes to eller flere sider originaler i en sekvens. (Se "Placering af originaler.")
4.
Ekstra originalbakke
Træk denne bakke ud ved fremføring af papir i store formater.
5.
Ekstra originaludbakke
Træk denne bakke ud ved levering af papir i store formater. Denne bakke kan udvides til to forskellige længder, afhængigt af originalformatet.
6.
Originaludbakke
Originaler, der er blevet scannet fra originalbakken, leveres til originaludbakken i den rækkefølge, som de kom ind i fremføreren.
7.
Dokumentstyr
Justér disse styr, så de passer til originalens bredde.
8.
Indikator for udføring af original
Hvis du lægger originalerne i fremføreren, mens originalerne for et andet job stadig er i originaludbakken, blinker indikatoren for at give brugeren besked om, at der er originaler tilbage.
9.
Dokumentfremførers scanneområde
Scanner dokumenter, der sendes fra fremføreren.
10.
Glasplade
Anvend glaspladen til at scanne bøger, tykke/tynde originaler, transparenter mv. (Se "Placering af originaler.")
11.
Dokumentscanningsdæksel
Åbn dette dæksel, når du renser dokumentfremførerens scanneområde. (Se "Maintenance.")
FORSIGTIG
Du må ikke stikke dine fingre ind i åbningerne omkring tilførselsbakken, da de kan komme i klemme. Du skal også passe på ikke at tabe genstande, som f.eks. papirclips i åbningerne, da det vil kunne beskadige maskinen.
VIGTIGT
Når du bruger glaspladen til at kopiere eller scanne tykke originaler, som f.eks. bøger eller tidsskrifter, må du ikke trykke hårdt ned på fremføreren.
Hvis outputområdet for originaler er blokeret, kan originalerne blive beskadiget, og print bliver måske ikke udført korrekt. Læg derfor aldrig genstande i outputområdet for originaler.
BEMÆRK!
Hvis glaspladen eller originalfremførerbæltet er beskidt, kan det give dårlig printkvalitet. I dette tilfælde skal glaspladen og originalfremførerbæltet renses. (Se "Routine Cleaning.")
52SK-03K