Ændring af farven

Du kan ændre farven for den brugerdefinerede papirtype.
BEMÆRK!
Hvis du vælger en farve, der er anderledes end den aktuelle papirfarve, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billedet kan blive påvirket negativt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Farve>.
5.
Vælg papirfarven → tryk på [OK].
6.
Tryk på [OK].
52SK-0HY