Ændring af finishing-typen

Du kan ændre finishing-typen for den brugerdefinerede papirtype.
BEMÆRK!
Vælger du en finishing-type forskellig fra det aktuelle papirs overfladestruktur, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billeder kan blive påvirket negativt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Finish>.
5.
Vælg finishing-typen → tryk på [OK].
6.
Tryk på [OK].
52SK-0HW