Ændring af basisvægten

Du kan ændre basisvægten for den brugerdefinerede papirtype.
BEMÆRK!
Hvis du indtaster en værdi, der er anderledes end virkelige papirvægt, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billedet kan blive påvirket negativt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Basisvægt>.
5.
Tryk på [-] eller [+] for at indstille papirvægten → [OK].
6.
Tryk på [OK].
52SK-0HS