Korrektion af ridser i billedet

Hvis du bruger papir, der opbevares i omgivelser med lav temperatur i længere tid, kan billedets kvalitet blive påvirket negativt, så det virker, som om der er ridser på det printede billede. Dette skyldes ujævn optagelse af fugt i papiret og kan medføre problemer ved papirfremføringen. I dette tilfælde kan du forbedre billedkvaliteten ved at indstille denne funktion til [Til].
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
BEMÆRK!
Denne funktion er tilgængelig, når [Prior. af Produktivitet/Glans for Coated] er indstillet til [Standard], når du bruger coated papir (1-sidet coated papir, 2-sidet coated papir, matte coated papir) 1 til 3.
Hvis du indstiller denne funktion til [Til], kan produktiviteten blive nedsat, fordi printhastigheden påvirkes negativt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Korrigér billede for ridser>.
5.
Vælg [Til] → tryk på [OK].
Hvis du vil prioritere produktiviteten i stedet for billedkvaliteten, skal du vælge [Fra].
6.
Tryk på [OK].
52SK-0JJ