Justering af niveauet for krølningskorrektion

Du kan justere niveauet for krølningskorrektion for brugerdefinerede papirtyper.
VIGTIGT
Denne status kan påvirke papirets fremføring. Det anbefales, at du forøger værdien i små trin, da større ændringer kan forårsage papirstop.
Afhængigt af egenskaberne for papirtypen, som f.eks. kraftigt papir, kan du måske ikke korrigere papirkrølningen korrekt, selvom du justerer niveauet for krølningskorrektion.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Niveau f. krølningskorrektion>.
5.
Tryk på [-] eller [+] for [Afl. med forside op (omv.)] eller [Afl. med forside ned (norm.)] for at justere niveauet for krølningskorrektion → [OK].
Forsiden opad/forsiden nedad
Automatisk
Forsiden opad
Forsiden nedad
1-sidet print
I henhold til den side af papiret, der vender op/ned*1
Afl. med forside op (omv.)
Afl. med forside ned (norm.)
2-sidet print
Afl. med forside op (omv.)*2
*1 Kontrollér den side af det udskrevne papir, der vender op/ned. For den side af papiret, der vender opad, skal du justere indstillingen for "Afl. med forside op (omv.)." For den side af papiret, der vender nedad, skal du justere indstillingen for "Afl. med forside ned (norm.)."
*2 Når du udfører tosidet printning, vil et tryk på [-] eller [+] for [Afl. med forside ned (norm.)] ikke fungere for justeringen af niveauet for krølningskorrektion.
6.
Tryk på [OK].
Papirets krølning formindskes ved at justere papiret i den modsatte retning af den, det krøller i. Lav nogle testkopier på det papir, du har justeret, og kontrollér niveauet for krølningskorrektion.
BEMÆRK!
Du kan fastslå krølningens retning ved at lægge arket i samme retning, som det leveres til bakken.
Justér niveauet for krølningskorrektion i den modsatte retning af det printede papir.
Krølningsretning på printet papir
Justeringsretning
Når papiret krøller opad
Krøl nedad (tryk på [-])
Når papiret krøller nedad

Krøl opad (tryk på [+])

52SK-0J2