Sletning af brugerdefinerede papirtyper

BEMÆRK!
Du kan ikke slette papirtypen i følgende tilfælde:
Når papirtypen er registreret til papirkilden (Se "Registrering af papirformatet og typen af en papirkilde.")
Når papirtypen er registreret som papiret til justering i [Registrér papir, der skal justeres] i [Automatisk justering af forløb] (Se "Automatisk justering af gråtoner.")
Når papirtypen er registreret som korrektionsmønsteret i [Registrér Korrigeringsmønster] i [Autojustering af indstillinger for gråtoner] (Se "Automatisk korrektion af farvetone.")

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg den papirtype, du vil slette → [Slet].
4.
Tryk på [OK] → [Ja].
52SK-0K8