Oversigt over denne funktion

Når du trykker på [Administrationsindstillinger for papirtype], vises følgende skærmbillede. På dette skærmbillede kan du registrere og redigere detaljerede informationer for ofte anvendte papirtyper, som brugerdefineret papirtype.
De registrerede papirtyper vises med følgende ikoner:
: Papir, der er registreret fra [Kopiér] eller [Papirdatabase] med standardindstillinger.
: Papir, der er registreret fra [Kopiér] eller [Papirdatabase] med ændrede indstillinger.
Du kan sortere de viste papirtyper med dropdown-listen.
[Alle]:
Viser alle papirtyper.
[Standardtype]:
Viser kun standard-papirtyper.
[Brugerdef. type]:
Viser kun de brugerdefinerede papirtyper.
BEMÆRK!
Du kan kun redigere brugerdefinerede papirtyper.
Du kan ikke ændre de detaljerede informationer eller slette papirtypen i følgende tilfælde:
Når papirtypen er i brug til kopi/printjobs
Når papirtypen er registreret til papirkilden (Se "Registrering af papirformatet og typen af en papirkilde.")
Når papirtypen er registreret som papiret til justering i [Registrér papir, der skal justeres] i [Automatisk justering af forløb] (Se "Automatisk justering af gråtoner.")
Når papirtypen er registreret som korrektionsmønsteret i [Registrér Korrigeringsmønster] i [Autojustering af indstillinger for gråtoner] (Se "Automatisk korrektion af farvetone.")
Du kan sortere listen med papirtyper efter registreringsdato (Reg. (Stigende)/Reg. (Faldende)), navn (Navn (Stigende)/Navn (Faldende)) eller basisvægt (Vægt (Stignde)/Vægt (Faldnde)) med dropdown-listen Sortér liste.
52SK-0HK