Justering af niveauet for blæseren til papiradskillelse

Du kan justere niveauet for blæseren til papiradskillelse for den brugerdefinerede papirtype. Denne indstilling gælder for det papir, der er lagt i POD Deck Lite-C og Multi-drawer Paper Deck-C.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Just niv. f. blæser t. pap.ad.>.
5.
Tryk på [-] eller [+] for at indstille blæserniveauet → [OK].
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[-5] til [-1]:
Vælges, når områder med høj tæthed ikke printes ensartet, eller når krølningsmængden er usædvanligt høj på grund af manglende fugtighed, papirets egenskaber og ved svingende luftfugtighed.
[0]:
Standardindstillingen.
[1] til [5]:
Vælges, når der ofte forekommer papirstop, eller når temperatur og luftfugtighed er høj.
6.
Tryk på [OK].
52SK-0J3