Justering placeringen af huller

Afhængigt af papirtypen kan placeringen af huller være en anelse forskellig på hvert ark papir. I dette tilfælde kan du finjustere placeringerne af hullerne for at kompensere for denne fejl. Hvis f.eks. placeringen af huller på flere papirtyper i statussen Arkindsætning ikke er helt ens, kan du bruge denne status til at udføre finjusteringer.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér hulleplacering>.
5.
Tryk på [] eller [] for at justere placeringen af huller → [OK].
Ønsker du at flytte placeringen af hullerne nedad mod bunden, skal du forøge indstillingens værdi.
Ønsker du at flytte placeringen af hullerne op ad mod toppen, skal du mindske indstillingens værdi.
6.
Tryk på [OK].
52SK-0K2