Justering af den sekundære overførselsspænding

Når der opstår sløring af billeder på den brugerdefinerede papirtype, som er større end på standardpapirtyper, kan du justere den sekundære overførselsspænding. Hvis du bruger papirdatabasen til at angive papirindstillinger, bruges den justerede værdi af den sekundære overførselsspænding (den spænding, der overfører toneren til papiret), der er egnet til hver papirtype som en indledende indstillingsværdi.
VIGTIGT
Hvis udskrivningen er utilfredsstillende på grund af papir/printbetingelser, anbefaler vi, at du udfører [Justér sek. overf.spænding].
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
BEMÆRK!
Justering af den sekundære overførselsspænding kan påvirke indstillingerne i [Justér ITB-billedklaring], [Korrigér tonerbrug i bunden], og [Justér billedplacering]. Genjustér indstillingerne om nødvendigt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Justér sek. overf.spænding>
5.
Tryk på [-] eller [+] for forside eller bagside for at justere spændingen → [OK].
Justering i retningen [-] anbefales i følgende situationer
Justering i retningen [+] anbefales i følgende situationer
Gramvægt
Let (tyndt papir)
Tungt (tykt papir)
Dårlige billeder
Selvom tætheden i områderne med høj tæthed er normal, forekommer der små, hvide pletter på områderne med lav tæthed.
Tæthedsniveauet er lavt i såvel områder med høj som lav tæthed.
Der er hvide pletter i områder med høj tæthed.
Områder med ujævn blankhed kan forekomme i billeder med høj tæthed.
Papiroverfladen er ujævn (som f.eks. ved strukturpapir), og der forekommer hvide pletter på den konkave side.
Konturer i billeder med høj tæthed kan blive slørede.
Der anvendes ikke nok toner i områder med høj tæthed, og der forekommer små, tætte pletter.
-
6.
Tryk på [OK].
52SK-0JR