Indstilling af side 2 ved 2-sidet printning

Du kan indstille, om der tidligere er printet på bagsiden af den brugerdefinerede papirtype eller ej.
BEMÆRK!
Hvis du indstiller informationerne om bagsiden af den brugerdefinerede papirtype forkert, kan der opstå papirstop, og kvaliteten af billedet kan blive påvirket negativt.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <2. side af 2-sidet side>.
5.
Vælg [Til] → tryk på [OK].
Hvis der ikke i forvejen er printet på bagsiden af papiret, skal du vælge [Fra].
6.
Tryk på [OK].
52SK-0J0