Indstilling af detektering af fremføring af flere ark for hver papirkilde

Hvis detektering af fremføring af flere ark er indstillet for hver papirkilde på forhånd, behøver du ikke bekymre dig om denne indstilling, selv når du skifter papir.
VIGTIGT
Denne funktion vises kun, når indstillingerne er gjort tilgængelige af Canon Danmark. Selvom denne funktion vises, bør du ikke tillade andre end systemadministratoren at ændre i indstillingerne. For flere informationer om ændring af indstillingerne, kontakt Canon Danmark.
BEMÆRK!
Fremføring af flere ark vil måske ikke blive detekteret afhængigt af den papirtype, du bruger.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Administrationsindstillinger for papirtype].
3.
Vælg på listen den papirtype, du vil redigere → tryk på [Detaljer/Redigér].
4.
Tryk på [Skift] for <Registrér fremføring af flere ark>.
5.
Vælg [Til] → tryk på [OK].
[Til]: Detektering af fremføring af flere ark er aktiveret.
[Fra]: Detektering af fremføring af flere ark er deaktiveret med det formål at bruge din egen konvolut osv.
[Auto]: Detektering af fremføring af flere ark er deaktiveret i overensstemmelse med medieformer (konvolutter osv.).
6.
Tryk på [OK].
52SK-0JU