Meddelelse om udført job

Du kan sende en Meddelelse om udført job til en bestemt e-mailadresse for at få besked om gennemført levering af sendejobbet.
VIGTIGT
For at kunne sende en meddelelse om udført job skal du på forhånd have lagret e-mailadressen enten i den lokale adressebog eller på en hurtigkaldstast. (Se "Registrering af en e-mail-adresse.")

1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Meddelelse om udført job].
3.
Vælg modtageren for meddelelse om udført job → tryk på [OK] → [Luk].
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."
52SK-14C