Svar-til

Du kan angive en svar-til-adresse, når du sender en e-mail eller I-fax.
VIGTIGT
Du skal på forhånd lagre svar til-adresser i den lokale adressebog eller på en hurtigkaldstast. (Se "Lagring af nye adresser.")

1.
Tryk på → [Scan og send].
2.
Angiv modtageren → tryk på [Tilvalg] → [Svar-til].
3.
Vælg den ønskede adresse → tryk på [OK] → [Luk].
Du kan ikke vælge flere modtagere.
Når du sender en e-mail, angives den valgte modtager som svar-til e-mailadresse, når modtageren svarer.
Når du sender en i-fax, bliver en meddelelse om bekræftelse af gennemført levering sendt til den valgte svar til-adresse.
For instruktioner om at søge efter registrerede modtagere kan du se "Skærmbilledet Adressebog."

BEMÆRK!
Vælger du en login-service til maskinen og angiver [Angiv godkendt brugermodtager til svar] som 'Til', vises login-brugerens e-mailadresse som svar til-adresse. (Se "Indstilling af en godkendt bruger-e-mailadresse som Svar til-adresse.")
52SK-14H