Registrér/redigér favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Scan og send] → angiv modtageren og sendeindstillinger til registrering.
2.
Tryk på [Registrér] → [Favoritindst.].
VIGTIGT
Vælger du [Info om enh. login-godk.] for [Info. anvendt til filafs./browsinggodk.] i [Funktionsindstillinger] (Indstillinger/Registrering), gemmes der ikke password for en filmodtager på favorittasten. For flere informationer om indstillinger for [Info. anvendt til filafs./browsinggodk.], se "Sådan angives godkendelsesmetode for filserver."
BEMÆRK!
Du kan vælge, om følgende password skal medtages ved registrering af indstillinger på en favorittast:
Et password der kræves til adgang til filserveren ved registrering af en filmodtager.
Et password, der kræves for at logge på Rights Management-serveren ved generering af en PDF-fil, som er kompatibel med Rights Management-serveren
Hvis du vil hente den registrerede knap uden at indtaste et password, skal du inkludere et password ved registrering.
Ønsker du at angive password i indstillingerne, der gemmes på den registrerede tast, da du ofte importerer indstillinger i en favorittast på en anden maskine, og du ønsker at undgå at brugere kan foregive at være andre brugere, skal du ikke medtage password ved registreringen.
3.
Bekræft indstillinger til registrering → tryk på [Næste].
4.
Vælg knappen, der skal registreres → tryk på [Næste].
5.
Tryk på [Navn].
6.
Indtast et navn → tryk på [OK].
7.
Tryk på [Kommentar].
8.
Indtast en kommentar → tryk på [OK].
9.
Tryk på [Luk] → [OK].
Ønsker du at redigere navnet eller kommentaren for den registrerede tast, skal du trykke på [Omdøb] → redigér de ønskede indstillinger.
Hvis du indstiller [Vis kommentarer] til 'Til', vises de registrerede kommentarer.
52SK-137