2-sidet original

Du kan scanne den enkelte side af et to-sidet dokument, der indføres i fremføreren, separat.
For informationer om tilbehør der kræves for at anvende denne funktion, kan du se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
VIGTIGT
Hvis du scanner originaler, der er anbragt vandret (liggende), f.eks. A4R, skal du også anbringe dem vandret i fremføreren. Hvis disse originaler anbringes lodret, vil bagsiden af originalerne blive scannet på hovedet.

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [2-sidet original] → vælg originaltypen → tryk på [OK].
[Bogtype]:
Originalens for -og bagside er begge orienteret lodret.
[Kalendertype]:
Originalens for- og bagside er modsat orienteret lodret.

BEMÆRK!
Vil du scanne begge sider af 2-sidede originaler, der er placeret på glaspladen, skal du angive indstillingerne [Jobopbygning]. (Se "Jobopbygning.")
52SK-163