Blandede originalformater

I denne status kan du scanne blandede originalformater (A3 og A4) sammen.
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
VIGTIGT
Papirformater, hvor bredden af forkanten af hver side er forskellig, (f.eks. A3 og A5) kan ikke fremføres sammen.

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Blandede originalform.] → [Tilvalg].
4.
Tryk på [Luk].

VIGTIGT
Hvis indstilling af scanningsformat er sat til andet end [Auto], bliver alle originaler scannet i det angivne format. Hvis du vil scanne den enkelte original i dens oprindelige format, skal du vælge [Auto] for Scanningsformat.
Hvis du har lagt originaler i fremføreren, skal du sørge for at de blandede originalformater alle er af samme gramvægt (papirtype).
Hvis du har valgt Forskellige originalformater, kan scanningshastigheden være langsommere end normalt.
52SK-168