Genkald og sletning af favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Favoritindst.].
4.
Vælg den ønskede knap.
Genkald af favoritindstillinger:
Sletning af favoritindstillinger:
Genkald af favoritindstillinger:
Tryk på [OK].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Du kan foretage ændringer i de hentede indstillinger før scanning.
Sletning af favoritindstillinger:
Tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Navnet på knappen er ikke slettet. For at ændre navnet på knappen skal du trykke på [Omdøb].
Tryk på [Annullér].
52SK-15C