Invertering af originalbilleder (Negativ/Positiv)

Med denne status kan du lave kopier af originalbilledet ved at invertere de sort/hvide nuancer.
VIGTIGT
Kun tilgængelig for filer, der gemmes i mailboks

1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Tilvalg] → [Negativ/Positiv] → [Luk].
52SK-16A