Skift af farvestatussen

Du kan vælge farvestatus til brug for scanningen.
Typer farvestatus
Auto (Farve/Sort/hvid)
Hvis du vælger statussen Auto (Farve/Sort/hvid), genkender maskinen automatisk, om originalen er i farve eller sort/hvid. Farveoriginaler scannes i statussen Fuldfarve, sort/hvid-originaler scannes i statussen Sort/hvid.
Auto (Farve/Grå)
Hvis du vælger statussen Auto (Farve/Grå), genkender maskinen automatisk, om originalen er i farve eller sort/hvid. Farveoriginaler scannes i statussen Fuldfarve, og sort/hvid-originaler scannes i statussen Gråtoneskala.
Fuldfarve
Maskinen scanner originaler i statussen Fuldfarve, uanset om originalerne er i farve eller sort/hvid.
Sort/hvid
Maskinen scanner originaler i statussen Sort/hvid, uanset om originalerne er i farve eller sort/hvid.
*1 Original
*2 Scannet billede
Gråtoneskala
Statussen Gråtone scanner altid i gråtoner, uanset om originalen er i farver eller i sort/hvid.
*1 Original
*2 Scannet billede
De mulige farvevalg varierer afhænger af lagerplaceringen.
: Tilgængelig - : Ikke mulig
Farvestatus
Lagerplacering
Mailboks
Hukommelsesmedier
Auto (Farve/Sort/hvid)
Auto (Farve/Grå)
-
Fuldfarve
Gråtoneskala
-
Sort/hvid
Som eksempel forklares fremgangsmåden for valg af mailboks til lagringsplacering i denne sektion.
1.
Tryk på → [Scan og gem] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → tryk på [Scan].
3.
Tryk på [Vælg farve] → Vælg farvestatus → tryk på [OK].

VIGTIGT
Standardindstillingerne er følgende:
Mailboks: Auto (Farve/Sort/hvid)
Hukommelsesmedie: Auto (Farve/Grå)
Når du har valgt [Auto (Farve/Grå)] eller [Auto (Farve/Sort/hvid)], og originalerne indeholder farver, scanner maskinen dem i fuldfarvestatus. Men maskinen scanner muligvis farveoriginaler i sort/hvid i tilfældene herunder. For at undgå dette skal du indstille farvestatussen til [Fuldfarve].
Hvis originalerne kun har ganske få farveområder
Hvis originalernes farveområder er næsten sorte
Hvis originalerne har meget lyse farver
Hvis farvesektionerne kun befinder sig inden for det område, som er angivet på diagrammet herunder, når originalerne indføres i fremføreren
BEMÆRK!
Hvis en sort/hvid-original scannes i Fuldfarvestatus, tæller den som en farvescanning.
Du kan registrere en ønsket farvestatus som standardindstillingen ved at ændre standardindstillingerne for scanning. (Se " Angiv Scanne- og gemmevalg.")
52SK-15E