Sådan angives godkendelsesmetode for LDAP-server

Du kan angive godkendelsesmetoden for adgang til en LDAP-server.
Indstillinger for administrator
Vælg godkendelsesoplysninger til brug for adgang til en LDAP-server.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Fælles] → [Indstil godkendelsesmetode] → [Info. anvendt til LDAP-servergodkendelse].
3.
Vælg oplysninger brugt til LDAP-server godkendelse.
Detaljer for hvert element er vist herunder:
[Enhedsindstillinger]:
Benytter godkendelsesoplysninger angivet i [Registrér LDAP-server]. (Se "Registrering af en LDAP-server.") Yderligere indstillinger er ikke nødvendige for hver bruger.
[Info om enh. login-godk.]:
Anvender godkendelsesoplysninger brugt til at logge på maskinen. Yderligere indstillinger er ikke nødvendige for hver bruger.
Denne indstilling er tilgængelig under de følgende forhold
Når du anvender samme godkendelsesoplysninger til at logge på maskinen og tilgå LDAP-serveren
Når du benytte en loginservice som understøtter Integreret godkendelse*
* Kontakt Canon Danmark for oplysninger om hvorvidt den loginservice, du benytter, understøtter Integreret godkendelse.
Når Integreret godkendelse ikke er deaktiveret
[Reg.info for hver bruger]:
Benytter godkendelsesoplysninger, der er registreret af de enkelte brugere af en LDAP-server. Yderligere indstillinger er nødvendige for hver bruger.
4.
Tryk på [OK].
Indstillinger for hver bruger
Følgende indstillinger er nødvendig for at anvende godkendelsesoplysninger for hver bruger. Hver bruger skal registreres med oplysninger til LDAP-server og godkendelse for adgang til LDAP-serveren ved at følge fremgangsmåderne herunder.
1.
Log ind på maskinen.
2.
Tryk på → [Scan og send] → → [Registrér/redigér informationer for hver bruger].
BEMÆRK!
Du kan registrere godkendelsesinformationer for hver bruger fra på skærmbilledet Grundlæggende funktioner for [Scan og send], skærmbilledet Grundlæggende funktioner for [Fax], skærmbilledet Afsendelse for [Se gemte filer] og skærmbilledet Afsendelse for [Fax/I-fax indbakke].
3.
Tryk på [Informationer om LDAP-servergodkendelse].
4.
Vælg serveren til registrering af godkendelsesoplysninger.
5.
Indtast brugernavn og password til LDAP-servergodkendelse → tryk på [OK].
52SK-23J