Registrering af personlig mappe for hver enkelt bruger

Med denne funktion kan den enkelte bruger registrere en mappe som personlig mappe.
Denne metode er velegnet, når den enkelte bruger ønsker at kunne sende filer til en foretrukken mappe, eller til placeringer, hvor andre brugere ikke ser dem så let.

Indstillinger for administrator
I denne fremgangsmåde skal du vælge [Registrér for hver bruger] for at angive den personlige mappe.
1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Funktionsindstillinger] → [Send] → [Alm. Indstillinger].
3.
Tryk på [Specifikationsmetode til personlig mappe].
4.
Tryk på [OK] → [Registrér for hver bruger].
Indstillinger for almindelige brugere
Fremgangsmåden herunder beskriver, hvordan man registrerer mappestien til den personlige mappe og godkendelses-oplysninger for den enkelte bruger.
1.
Log ind på maskinen.
2.
Tryk på [Scan og send] på hovedskærmbilledet → øverst til højre på skærmbilledet → [Registrér/redigér informationer for hver bruger].
BEMÆRK!
Du kan registrere brugeroplysninger fra på skærmbilledet Grundlæggende funktioner for [Scan og send], skærmbilledet Send for [Se gemte filer] og skærmbilledet Send for [Fax/I-fax indbakke].
3.
Tryk på [Personlig mappe].
4.
Angiv hver enkelt indstilling.
BEMÆRK!
De mulige protokoller er SMB, FTP og WebDAV.
For flere informationer om indstilling af hvert emne, se "Angivelse af en filserver med tastaturet."
5.
Tryk på [OK].
Den personlige mappe for login-brugeren er valgt.
52SK-23E